1. Farg‘ona viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi kelgusida Far­g‘onamuzeyi nomi bilan yuritiladi.
  2. Farg‘ona muzeyi Farg‘ona shahar M
...