1. Farg‘ona viloyat o‘lkashunoslik muzeyi kelgusida Far­g‘onamuzeyi nomi bilan yuritiladi.
  2. Farg‘ona muzeyi Farg‘ona shahar Murabbiylar ko‘
...