Закон о музее

O‘zbekiston Respublikasining Muzeylar to‘g‘risidagi qonun- Qonunchilik palatasi tomonidan 2008 yil 26 iyunda qabul qilingan. Senat tomonidan 2008 yil 28 avgustda ma’qullangan. 12.09.2008 yil. № O‘ZQ- 177. Qonun 8-bob,36 moddadan iborat.

Анонс
 
Выставки
 
Знаменательные даты